söndag 11 september 2016

GängmedlemGänget ger trygghet åt ungdomarna, tillsammans kan man försvara sig mot större (och äldre) faror. Gänget hjälper också individens anonymitet. Bakas man in i en grå massa suddas till viss grad enskild a delar ut.I en svärm av flera hundra fåglar fångade kameran det här sextalet och - som fotografi till skillnad mot gängbildning väl ofta gör - ordentligt framhäver en, undertrycker en annan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar