tisdag 11 oktober 2016

Skånsk senhöst - brrr!
Usch!
Idag var så mörkt att det nästan inte gick att fotografera. Överdriver jag inte nu? Inte möjligt att fotografera en eftermiddag i oktober? Såklart jag överdrev. Det gick visst att fotografera de få glimtar av vilt som syntes till. Men med vinterinställningar och ljuset räckte definitivt inte till för BIF.ar.

Så jag vill ta mig och er läsare tillbaka till sköna augusti. Då värme strålade ut från molnfri himmel och kvicksilvret sköt i höjden och hö skördas i kvadrat och kubik. Då ljuset räknas i tusendelar av sekunden och storken från hög höjd sakta, sakta i spiraler, dalar ner för landning inför den mathögtid jag kallar Karneval på ängarna.Såklart evenemanget attraherar rovfåglar. Som gladan här i inledningen av ett attackdyk mot förvirrade, av traktorhuggarna blottlagda åkersorkar. Allt detta skedde mitt framför näsan på en och vi var många fotografer som delade den upplevelsen.

1 kommentar: