söndag 6 december 2015

Samling vid vattnet!
Efter en dags hårt arbete i de brunsttider som är höstens, blev det så dags för kronviltet att förfriska sig. Området de uppehåller sig i producerar ju just vatten så ingen brist råder på den varan. Omkring "vattenhålen" är topografin dock helt öppen, kräver först ordentlig  genomspaning. Försiktigt, försiktigt gick de så fram bakom lågväxta tallar. Samma växtlighet fotografen tryckt sig in i för att förhoppningsvis undgå upptäckt. Bilden visar tydligt hur det gick med den saken...
Ovanligt att för handjuren trängas samman på minimal yta. Vana som de annars är vid milsvida revir. Därför måste en bensträckare om kvällen sitta fint. Säkert tycker hinden detsamma.
1/50 s, iso 8000. handhållet. Klicka på bilden!!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar