lördag 3 april 2010

Geten, slumpen och det egna dilemmat.


Skogen är visst full av lek, men ibland kan det bränna till i kroppen. Ovanstående foto var ursprungligt tänkt exemplifiera slumpens godartade påverkan i bildskapandet. Närmare bestämt man tar en bild för att vid senare betraktande finna aktioner, uttryck eller små krumelurer man helt missat i exponeringsögonblicket. Läget var att jag promenerade längs vägen när tre rådjur plötsligt flyger över vägen efter ha dolt sig bakom trän och vedtrave. Ett djupt och vått dike följer vägens vänstra kant. Innan kameran på stativ var skjutklar hade det första redan försvunnit in i skogen, så och det andra, trodde jag som helt koncentrerade mig på det tredje och sista. Så tas bilden. Hemma upptäcker jag under framkallningen det andra djurets dödsföraktande tigersprång, till vänster i bilden. Och jag hade ett inlägg att skriva om slumpen som ovan sagts. Men jag tänkte en gång till, på de trådsmala rågetsbenen och vad som kan hända om de trampar fel : Är det jag som orsakat detta? Hmmm, hmmm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar