lördag 3 juli 2010

Villadrömmens banemän?Fortsätter på temat med hjort i blomstersängen. En bild så seren och naturlig som denna kan för somliga andra i vårt samhälle vara rena skräckscenariot. Söker man på internet tillräckligt länge kan man stöta på de mest bisarra föreställningar. T.ex blomsterentusiaster som fruktar besök i sina trädgårdar, där späda blomster gärna äts upp. Kan inte skyddsjägare kopplas in? Kan verkligen inte kommunen göra något åt våra trädgårdars bevarande? Ta en bild, säger jag. Plocka fram den när vinterstormen yr och minns hur fantastiska dessa djur är. Var stolt över att du lyckats som producent av maten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar