måndag 31 januari 2011

Brunstvrål_5De hindar som inte känner sig träffade betar lugnt vidare utan att bry sig. De är fortplantningsmottagliga en enda dag bara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar