söndag 19 september 2010

Paradox!


Jag tror att alla som sett mina kronviltsbilder noterat diverse mänskliga artefakter som staket, stolpar, vägar och skyltar. Lite ironiskt att en av landets få lokaler med ursprunglig, nativ ras genomkorsas av daglig och pågående industriaktivitet, låt vara förmodligen utan miljöpåverkan. Kanske man annars kunnat tro att området skulle vara svårtillgänglig vildmark. Efter flera års observerande tycker jag att djuren verkar opåverkade. Defintivt har man inga problem med reproduktionen, antalet individer tycks snarare vara ökande. Utan att ha direkt jämförelsematerial för handen verkar djuren må bra, leva ett naturligt hjortliv (har ingen aning vad jag menar med det?), producera individer i gott fysiskt trim och med ståtliga hornkreationer som ungdomen ovan. Sett sexton- och artontaggare ragga brudar med en frenesi uppfriskande att skåda. Låt oss hoppas att utvecklingen fortsätter i denna riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar